BV

€ 119,- per maand

• Digitaal bijhouden van de financiële administratie
• Controle financiële administratie minimaal 4 x per jaar
• Aangifte omzetbelasting 4 x per jaar
• Opstellen jaarrekening 1 x per jaar
• Aangifte inkomstenbelasting 1 x per jaar
• Aangifte loonheffingen 12 x per jaar
• Draaien van salarisstroken 12 x per jaar
• Aangifte vennootschapsbelasting 1 x per jaar
• Aangifte dividendbelasting 1 x per jaar (indien van toepassing)
• Opstellen jaarrekening ter publicatie 1 x per jaar

Werknemer(s) in dienst? Zie: Prijzenoverzicht salarisadministratie

*Bovengenoemde prijs is een vanaf-prijs, en is onder meer afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden, de omvang van de administratie, de manier waarop de administratie wordt aangeleverd en extra opdrachten. Genoemde prijs is excl. BTW.