Startende ondernemer

 

Hulp bij opstarten bedrijf:

54% van de startende ondernemers zijn bezorgd als het gaat om de financiële onzekerheden van het ondernemen. Daarom is het voor u als starter van essentieel belang dat u de juiste keuzes maakt tijdens de oprichting van uw bedrijf. U moet bijvoorbeeld de juiste rechtsvorm kiezen. U moet weten welke wet- en regelgeving bij u van toepassing is. U moet op de hoogte zijn met welke vergunningen u te maken krijgt, enzovoorts. Hulp krijgen bij allerlei bedrijfskundige zaken is geen overbodige luxe en kan voor u van grote toegevoegde waarde zijn.

Hulp bij ondernemingsplan:

Voor veel startende ondernemers kan het van essentieel belang zijn dat het bedrijfsidee op een heldere en duidelijke manier op papier wordt gezet, in de vorm van een ondernemingsplan. In een ondernemingsplan komt onder andere naar voren waar de kansen en valkuilen voor de onderneming liggen, en hoe de exacte situatie van de concurrentie is. Hierdoor zal u van al deze zaken op de hoogte zijn en bent u beter geïnformeerd over de slagingskans van uw bedrijf en bent u beter voorbereid.

Ook kan het belangrijk zijn een ondernemingsplan op te stellen indien de ondernemer financiële steun nodig heeft van derden. Zo moeten er vaak opstartkosten gemaakt worden, of dient een bedrijfsvoorraad te worden aangeschaft. De geldverstrekkende partij zal vrijwel nooit kapitaal verschaffen zonder dat u een goed onderbouwd ondernemingsplan kan overleggen.

Het Noordhollands Administratiekantoor kan u helpen en begeleiden bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat wij uw ondernemingsplan enkel beoordelen en u voorzien van relevant advies.

Verzorgen van boekhouding:

U bent als startende ondernemer wettelijk verplicht een administratie bij te houden die afgestemd is op de aard van uw bedrijf. Daarnaast is deze boekhouding ook erg belangrijk voor uw verdere bedrijfsvoering. Natuurlijk dienen de belastingaangiften te worden gedaan. Maar van welke belastingvoordelen, fiscale aftrekposten en vrijstellingen kan u gebruikmaken in uw specifieke situatie? Voor al deze en meerdere zaken moet u op de hoogte zijn van uw rechten, maar ook uw plichten. Op financieel, administratief en fiscaal gebied is vakkundigheid een essentiële factor in het laten slagen van uw onderneming. Vele ondernemingen gaan namelijk failliet vanwege nalatigheid in de boekhouding en de bijbehorende fiscaliteit. Ons kantoor kan uw volledige boekhouding verzorgen, zodat u zich kan focussen op het ondernemen.

Privé financiën:

U als startende ondernemer bent een persoon met een privéleven, en dus ook met een financiële privésituatie. Het succes van iedere beginnende onderneming is nauw verbonden met de financiële privéomstandigheden van de startende ondernemer. Indien uw privéfinanciën niet op orde zijn, kan het raadzaam zijn uw complete financiële situatie te laten analyseren. Naast het feit dat het optimaal ordenen van uw financiële situatie al snel honderden euro’s per jaar kan opleveren, is het belangrijk voor de stabiliteit van uw onderneming. Wij kunnen deze uitgebreide check-up uitvoeren. Alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden worden nauwkeurig onder de loep genomen om te kijken waar besparingen mogelijk zijn. Hierin worden ook de belastingzaken, aftrekposten en toeslagen in meegenomen. Uw krijgt hierdoor een gedetailleerd inzicht hoe uw financiële situatie ervoor staat. Indien gewenst kunnen wij uw financiële huishouding optimaliseren naar de meest gunstige situatie.

Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.