Particulier

Belastingzaken:

Wist u dat uit recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders jaarlijks minstens 2 miljard euro laten liggen bij de Belastingdienst? Dit is gemiddeld 270 euro per huishouden. Het Nederlandse belastingstelsel is namelijk behoorlijk gecompliceerd en bestaat uit vele wetten en regels die ook nog eens regelmatig bijgesteld en verandert worden. Daarnaast veranderen onze persoonlijke situaties natuurlijk ook regelmatig. Het is daarom niet erg gemakkelijk om op de hoogte te blijven wat wel en niet van toepassing is op uw actuele persoonlijke situatie.

Als particulier kan u bij ons terecht met al uw belastingzaken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen. We kunnen u helpen bij het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag, huurtoeslag, zorgtoeslagkindertoeslag of kinderopvangtoeslag. Wellicht heeft u met andere belastingzaken te maken, zoals met betrekking tot een eigen huis, erfenissen, schenkingen en overlijden. Daarnaast kunnen we voor u bekijken op welke aftrekposten u beroep kan doen en op welke toeslagen u recht heeft.

Complete financiële check-up:

Heeft u weleens uw complete financiële situatie laten analyseren? Hier kan u namelijk veel winst bij behalen. Het optimaal ordenen van de financiële situatie kan al snel honderden euro’s per jaar opleveren. Wij kunnen voor u deze uitgebreide check-up uitvoeren. Hierin worden de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden nauwkeurig onder de loep genomen om te kijken waar besparingen mogelijk zijn. Ook worden hierin de belastingzaken, aftrekposten en toeslagen meegenomen. Uw krijgt hierdoor een gedetailleerd inzicht hoe uw financiële situatie ervoor staat. Indien gewenst kunnen wij uw financiële huishouding optimaliseren naar de meest gunstige situatie. Kortom, u kan geld verdienen middels de complete financiële check-up.

Budgetbegeleiding:

Veel mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden, en dit blijft de laatste jaren alleen maar toenemen. Het aantal mensen met schulden neemt jaarlijks toe, maar ook de gemiddelde schuld wordt jaarlijks hoger. Vooral mensen met lage inkomens of met een uitkering melden zich vaker met problematische schulden bij de schuldhulpverlening. Vaak kunnen deze schulden dan niet eens meer opgelost worden. Men belandt in dergelijke situaties omdat het overzicht in hun geldzaken verloren is. Er wordt vaak meer geld uitgegeven dan er binnenkomt, en ook is er vaak geen juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. Een dergelijke situatie zorgt ervoor dat de schulden in razend tempo verder oplopen, wat uiteindelijk weer kan leiden tot faillissement of schuldsanering. Met de juiste budgetbegeleiding kunnen deze uiterst vervelende situaties voorkomen worden. Hierin geldt het principe: hoe eerder, hoe beter!

Wij kunnen u hierin helpen door u een bepaalde periode te begeleiden. Samen met u stellen we een maatwerk budgetplan op. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe uw financiële situatie ervoor staat en welke actie wij samen kunnen ondernemen om de huishoudbegroting kloppend te krijgen. Ook bekijken we voor u op welke wijze eventuele besparingen mogelijk zijn, en of er aftrekposten of toeslagen zijn waar u recht op heeft. Als er schulden of betalingsachterstanden zijn, kunnen wij indien nodig optreden als bemiddelaar. Uw financiële huishouding krijgt dus een complete check-up, en dit levert natuurlijk geld op. Maar ook wordt u begeleid en geholpen om een duurzame financiële huishouding te realiseren waarin u zelfredzaam bent, zodat u ook in de toekomst zelf in staat bent te alle tijden een geoptimaliseerde financiële situatie te handhaven.

Wilt u er ook zeker van zijn dat uw financiële zaken optimaal geregeld zijn en blijven? Laat ons dan hiervoor zorgdragen en neem contact met ons op.